Opgroeien

Als ouder met een bipolaire stoornis kun je je zorgen maken over je kinderen; de familiaire kwetsbaarheid. Helaas ontwikkelt meer dan de helft van de kinderen van een bipolaire ouder ooit in zijn leven stemmingsproblemen. Het is goed om je te realiseren dat 80-90% van de kinderen de bipolaire stoornis niet zal ontwikkelen. Vaker gaat het om depressie of angst problematiek.

Samengesteld door Manon Hillegers (kinder- en jeugdpsychiater).

Download pdf
Wanneer zijn zorgen om mijn kinderen relevant?

Als je als ouder zorgen hebt over je kind, zijn deze altijd relevant. Jij kent je kind het beste. Ook al zouden je zorgen geen directe relatie hebben met stemmingsproblematiek, dan veroorzaken ze stress bij de ouder en kunnen daardoor een ontregelend effect hebben.

Het is altijd goed om je zorgen te bespreken met anderen en te vragen of zij je zorgen delen.

Hoe ga ik hier als ouder mee om?

Als ouder met een bipolaire stoornis kun je je zorgen maken over de familiaire kwetsbaarheid. Het is goed om je te realiseren dat 80-90% van de kinderen de stoornis niet zal ontwikkelen.

Los van de zorgen of je kind een stoornis zal ontwikkelen zijn er bij het opgroeien een aantal zaken waar je op kunt letten.

Hoe vertel ik het mijn kinderen?

Afhankelijk van de ernst van de stemmingsklachten en impact op het gezin vertel je je kind wat er speelt. Kinderen voelen heel goed aan als het niet goed gaat met hun ouder. Het is beter om kinderen in te lichten en ze leeftijdsadequaat informatie te geven.

De informatie moet duidelijk, kort en zonder teveel emoties worden verteld, liefst samen met een andere volwassene erbij (of door deze andere volwassene, met de ouder met de bipolaire stoornis erbij). Als het heel moeilijk is kan er ook voor gekozen worden om de kinderen mee te nemen naar de behandelaar en het samen te vertellen met de behandelaar.

In hoeverre vertel ik het de omgeving?

Vaak is er veel schaamte aanwezig bij de ouder en het gezin. Dit komt ook omdat er vaak meerdere problemen spelen die ook de kinderen treffen. Denk aan financiële, huishoudelijke, en/of relatieproblemen. Hulpverlening op al deze aspecten is nodig om de kinderen te ondersteunen tijdens het opgroeien in moeilijke omstandigheden.

Het stigma rondom psychiatrische problematiek weerhoudt ouders ervan om dit te bespreken met hun kinderen en anderen. Toch is er steeds meer ruimte om met elkaar te spreken over psychische problemen. ADHD, autisme en depressie worden steeds openlijker besproken. De bipolaire stoornis is nog onbekender. Het kan helpen om dit te bespreken met belangrijke personen uit de omgeving van het gezin. Ook kunnen beroemde rolmodellen hierbij als voorbeeld worden genoemd, zodat ook de positieve kanten van bipolariteit (zoals muzikaliteit en creativiteit) gezien worden.