Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de vragen rondom erfelijkheid en bipolaire stoornissen. Dit onderzoek richt zich zowel op biologische factoren (o.a. genen) als op omgevingsfactoren. Immers, bij erfelijkheid spelen zowel genen als omgeving een grote rol. De interactie tussen de genetische kwetsbaarheid en de omgeving is cruciaal, omdat we weten dat de genen zeker niet alles verklaren (hetgeen onder andere blijkt uit tweeling onderzoek). Daarnaast kunnen we proberen de omgeving zodanig te beïnvloeden dat deze de veerkracht van het individu optimaal ondersteund.

Het Mario project

Het MARIO project is recent gestart. Hierin gaan we samen met patiënten, betrokkenen, kinderen en professionals de uitdaging aan om nog meer inzicht te krijgen in de erfelijkheid van stemmingsstoornissen binnen families.

Website: https://mario-project.nl/

Bipolar Genetics

De studie ‘Bipolar Genetics’ onderzoekt welk deel van het erfelijk materiaal verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een bipolaire stoornis. Uit eerdere onderzoeken weten we dat er waarschijnlijk veel verschillende genen betrokken zijn bij de ontwikkeling van een bipolaire stoornis.

Website: www.umcutrecht.nl/hersencentrum/bipolargenetics

logo bipolar genetics
Tweelingstudies

Al in de vorige eeuw, bij de eerste beschrijvingen van patiënten met een manisch-depressieve stoornis (= bipolaire stoornis), werd gezien dat in sommige families de ziekte bij meerdere familieleden voor kon komen. In die tijd was dat een duidelijke aanwijzing was voor een mogelijke erfelijke oorzaak.

Nadien zijn er een aantal echte familiestudies gedaan, waarbij je kijkt naar hoe vaak een bipolaire stoornis voorkomt bij familieleden van een patiënt met bipolaire stoornis. Het filmpje geeft een uitleg over deze tweelingstudies.