Erfelijkheid

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat een combinatie van erfelijke kwetsbaarheid en omgevingsfactoren kunnen leiden tot het ontstaan van een bipolaire stoornis. Op deze pagina vind je meer informatie over de erfelijkheid van de bipolaire stoornis.

Samengesteld door Ronald Vonk (psychiater).

Download pdf
Is een bipolaire stoornis erfelijk?

De erfelijke kwetsbaarheid is in aanleg aanwezig. Meteen na de bevruchting is het toekomstige kind in bezit van het erfelijk materiaal van de beide ouders. Dit vormt de basis van de verdere ontwikkeling van het kind.

Vanaf het prille begin van de zwangerschap, rondom de geboorte, en ook later in de ontwikkeling van kind tot volwassene spelen omgevingsfactoren een belangrijke rol in het ontstaan van een bipolaire stoornis.

Hoe groot is het risico?

Er zijn een aantal specifieke onderzoeken gedaan bij kinderen van een ouder met een bipolaire stoornis, de zogenaamde “offspringstudies”. Dergelijke studies zijn heel geschikt om in deze groep het risico op het ontwikkelen van een bipolaire stoornis nauwkeurig te bepalen.

Is erfelijke belasting iets dat je kunt testen?

We kunnen op dit moment nog niet met DNA onderzoek vaststellen of iemand die erfelijke kwetsbaarheid bij zich draagt en hoe groot die kwetsbaarheid precies bedraagt.

Zijn er nog andere risico's?

Naast een verhoogd risico op een bipolaire stoornis hebben familieleden van iemand met een bipolaire stoornis ook een verhoogd risico op andere stemmingsstoornissen, bijvoorbeeld een depressieve stoornis.

Zijn er onderzoeken gedaan?

Al in de vorige eeuw, bij de eerste beschrijvingen van patiënten met een manisch-depressieve stoornis (= bipolaire stoornis) werd gezien dat in sommige families de ziekte bij meerdere familieleden voorkwam. In die tijd was dat een duidelijke aanwijzing was voor een mogelijke erfelijke oorzaak.